Hands of game 2022-07-29 #41444 Pembroke Bridge Club Duplicate -

Board

1

♠ AJ6
♥ J
♦ K108642
♣ Q97
11
19 6
4
Anne Dalziel
Liz Richardson
 
♠ 10874
♥ AKQ752
♦ AQ
♣ A
♠ Q
♥ 106
♦ 953
♣ KJ106543
par:-140.2♥+1 (E)
 NT
N  3  6  3  6  4
S  3  6  3  6  4
E  9  5  9  6  8
W  9  7  9  6  8
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ K9532
♥ 9843
♦ J7
♣ 82
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
2 Aileen Neilan - Martin Neilan 8 Angel733 - Ava2018 50   83.33 16.67 3NT-1 by W Lead J
1 Mike Baker - Steve Jarvis 5 Cindy Middleton - Frances Williams 50   83.33 16.67 4-1 by W Lead 7
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 4 Irene Delahunty - Lee Collier   400 33.33 66.67 3NT= by W Lead 6
6 Judy Lewis - Liz Crockford 3 Ian Haston - Julie Milewski   450 0 100 4+1 by W Lead 8

Board

2

♠ AK5
♥ KJ8752
♦ Q987
13
9 3
15
Anne Dalziel
Liz Richardson
 
♠ 84
♥ A103
♦ K10642
♣ Q109
♠ QJ107
♥ 964
♦ 5
♣ 86542
par:660.3NT+2 (N)
 NT
N  91010  911
S  911111011
E  4  2  2  3  2
W  4  2  2  3  2
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ 9632
♥ Q
♦ AJ3
♣ AKJ73
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
1 Mike Baker - Steve Jarvis 5 Cindy Middleton - Frances Williams 690   100 0 3NT+3 by S Lead 4
6 Judy Lewis - Liz Crockford 3 Ian Haston - Julie Milewski 200   66.67 33.33 2+3 by N Lead 5
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 4 Irene Delahunty - Lee Collier   100 16.67 83.33 3NT-1 by N Lead 5
2 Aileen Neilan - Martin Neilan 8 Angel733 - Ava2018   100 16.67 83.33 4-1 by S Lead 4

Board

3

♠ AKQ73
♥ 54
♦ A943
♣ 42
13
8 10
9
Anne Dalziel
Liz Richardson
 
♠ 1082
♥ J87
♦ KQJ106
♣ J5
♠ J
♥ KQ106
♦ 875
♣ A10763
par:450.4♠+1 (N)
 NT
N  7  6  711  8
S  7  6  711  8
E  6  7  5  2  4
W  6  7  5  2  4
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ 9654
♥ A932
♦ 2
♣ KQ98
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 4 Irene Delahunty - Lee Collier 450   83.33 16.67 4+1 by N Lead K
1 Mike Baker - Steve Jarvis 5 Cindy Middleton - Frances Williams 450   83.33 16.67 4+1 by N Lead K
6 Judy Lewis - Liz Crockford 3 Ian Haston - Julie Milewski 420   33.33 66.67 4= by N Lead J
2 Aileen Neilan - Martin Neilan 8 Angel733 - Ava2018 170   0 100 3+1 by N Lead J

Board

4

♠ AKJ5
♥ K865
♦ J4
♣ 942
12
13 9
6
Anne Dalziel
Liz Richardson
 
♠ Q43
♥ A102
♦ AQ92
♣ J103
♠ 10
♥ Q943
♦ K8753
♣ A76
par:-130.4♦ (E)
 NT
N  7  3  4  9  4
S  7  3  4  9  4
E  610  8  4  7
W  5  9  8  4  7
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ 98762
♥ J7
♦ 106
♣ KQ85
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
4 Irene Delahunty - Lee Collier 5 Cindy Middleton - Frances Williams 200   100 0 3-2 by E Lead K
1 Mike Baker - Steve Jarvis 2 Aileen Neilan - Martin Neilan 100   66.67 33.33 2NT-1 by W Lead A
6 Judy Lewis - Liz Crockford 8 Angel733 - Ava2018   130 16.67 83.33 3+1 by W Lead A
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 3 Ian Haston - Julie Milewski   130 16.67 83.33 4= by W Lead A

Board

5

♠ A94
♥ J9
♦ A109643
♣ 108
9
13 7
11
Ian Haston
Julie Milewski
 
♠ KJ
♥ 75432
♦ KQ8
♣ KJ6
♠ 1052
♥ AQ108
♦ J7
♣ 7432
par:100.4♥X-1 (E)
 NT
N  6  8  4  9  7
S  6  8  4  9  7
E  6  5  9  4  6
W  6  5  9  4  6
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ Q8763
♥ K6
♦ 52
♣ AQ95
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
6 Judy Lewis - Liz Crockford 8 Angel733 - Ava2018 140   100 0 3= by S Lead K
1 Mike Baker - Steve Jarvis 2 Aileen Neilan - Martin Neilan 100   66.67 33.33 4-2 by W Lead A
4 Irene Delahunty - Lee Collier 5 Cindy Middleton - Frances Williams   100 33.33 66.67 3-1 by N Lead T
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 3 Ian Haston - Julie Milewski   300 0 100 4-3 by S Lead 5

Board

6

♠ J43
♥ 95
♦ KQ10842
♣ K9
9
10 14
7
Ian Haston
Julie Milewski
 
♠ K72
♥ J106
♦ 5
♣ AQ10854
♠ Q1086
♥ AK4
♦ A73
♣ J72
par:-620.4♠ (E)
 NT
N  2  7  5  3  4
S  2  7  5  3  4
E11  6  810  7
W11  6  710  7
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ A95
♥ Q8732
♦ J96
♣ 63
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 3 Ian Haston - Julie Milewski   150 100 0 3+2 by E Lead 3
4 Irene Delahunty - Lee Collier 5 Cindy Middleton - Frances Williams   600 33.33 66.67 3NT= by E Lead 5
1 Mike Baker - Steve Jarvis 2 Aileen Neilan - Martin Neilan   600 33.33 66.67 3NT= by E Lead 3
6 Judy Lewis - Liz Crockford 8 Angel733 - Ava2018   600 33.33 66.67 3NT= by E Lead 2

Board

7

♠ Q6
♥ 1043
♦ 843
♣ Q8754
4
5 14
17
Anne Dalziel
Liz Richardson
 
♠ 4
♥ J876
♦ 10765
♣ KJ63
♠ J982
♥ AKQ92
♦ KJ
♣ 109
par:140.2♠+1 (N)
 NT
N  8  9  5  9  8
S  8  9  5  9  8
E  4  4  8  4  5
W  4  4  8  3  4
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ AK10753
♥ 5
♦ AQ92
♣ A2
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
3 Ian Haston - Julie Milewski 8 Angel733 - Ava2018 140   100 0 3= by S Lead 4
6 Judy Lewis - Liz Crockford 1 Mike Baker - Steve Jarvis   100 50 50 3-1 by S Lead 6
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 5 Cindy Middleton - Frances Williams   100 50 50 3-1 by S Lead J
4 Irene Delahunty - Lee Collier 2 Aileen Neilan - Martin Neilan   140 0 100 3= by E Lead A

Board

8

♠ AK632
♥ A
♦ KQ10854
♣ 7
16
5 12
7
Anne Dalziel
Liz Richardson
 
♠ 10
♥ J63
♦ 972
♣ A98654
♠ Q94
♥ KQ10984
♦ J6
♣ KJ
par:450.4♠+1 (N)
 NT
N  611  411  9
S  611  411  9
E  6  2  8  2  3
W  6  2  8  2  3
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ J875
♥ 752
♦ A3
♣ Q1032
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
6 Judy Lewis - Liz Crockford 1 Mike Baker - Steve Jarvis 450   66.67 33.33 4+1 by N Lead K
4 Irene Delahunty - Lee Collier 2 Aileen Neilan - Martin Neilan 450   66.67 33.33 4+1 by N Lead K
3 Ian Haston - Julie Milewski 8 Angel733 - Ava2018 450   66.67 33.33 4+1 by N Lead K
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 5 Cindy Middleton - Frances Williams 200   0 100 2+3 by N Lead K

Board

9

♠ J53
♥ AK108
♦ 873
♣ K83
11
16 9
4
Aileen Neilan
Martin Neilan
 
♠ A6
♥ QJ63
♦ AQ9
♣ QJ52
♠ KQ98742

♦ KJ652
♣ 6
par:-1100.7♣X-5 (N)
 NT
N  8  1  8  1  1
S  8  0  8  1  1
E  512  412  8
W  512  512  9
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ 10
♥ 97542
♦ 104
♣ A10974
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
3 Ian Haston - Julie Milewski 8 Angel733 - Ava2018 200   100 0 6NTX-1 by W Lead A
6 Judy Lewis - Liz Crockford 1 Mike Baker - Steve Jarvis   680 33.33 66.67 4+2 by E Lead T
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 5 Cindy Middleton - Frances Williams   680 33.33 66.67 4+2 by E Lead 7
4 Irene Delahunty - Lee Collier 2 Aileen Neilan - Martin Neilan   680 33.33 66.67 4+2 by E Lead T

Board

10

♠ 52
♥ J984
♦ J3
♣ K10632
5
13 13
9
Aileen Neilan
Martin Neilan
 
♠ J974
♥ AQ102
♦ AQ4
♣ 85
♠ AKQ10
♥ K7653
♦ 976
♣ J
par:-650.5♠ (E)
 NT
N  9  6  3  2  4
S  9  6  3  2  4
E  4  61011  8
W  4  61010  8
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ 863

♦ K10852
♣ AQ974
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
3 Ian Haston - Julie Milewski 1 Mike Baker - Steve Jarvis 100   100 0 5-1 by E Lead A
4 Irene Delahunty - Lee Collier 6 Judy Lewis - Liz Crockford   620 50 50 4= by E Lead 2
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 8 Angel733 - Ava2018   620 50 50 4= by E Lead 5
5 Cindy Middleton - Frances Williams 2 Aileen Neilan - Martin Neilan   650 0 100 4+1 by E Lead A

Board

11

♠ AQ865
♥ A2
♦ Q2
♣ J653
13
7 8
12
Aileen Neilan
Martin Neilan
 
♠ 942
♥ 97543
♦ AK65
♣ 4
♠ 73
♥ KJ6
♦ J107
♣ K10872
par:420.4♠ (N)
 NT
N  8  8  710  9
S  8  7  710  9
E  5  5  6  3  3
W  5  5  6  3  3
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ KJ10
♥ Q108
♦ 9843
♣ AQ9
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
5 Cindy Middleton - Frances Williams 2 Aileen Neilan - Martin Neilan 400   100 0 3NT= by S Lead 4
4 Irene Delahunty - Lee Collier 6 Judy Lewis - Liz Crockford   50 50 50 4-1 by N Lead J
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 8 Angel733 - Ava2018   50 50 50 4-1 by S Lead 4
3 Ian Haston - Julie Milewski 1 Mike Baker - Steve Jarvis   100 0 100 4-2 by N Lead 7

Board

12

♠ Q104
♥ KJ9
♦ KQJ64
♣ J2
13
11 6
10
Aileen Neilan
Martin Neilan
 
♠ J87632
♥ A
♦ 72
♣ AQ105
♠ K9
♥ 10632
♦ 1093
♣ K864
par:100.3♠X-1 (E)
 NT
N  4  9  9  4  8
S  4  9  9  4  8
E  7  3  4  8  5
W  7  3  4  8  5
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ A5
♥ Q8754
♦ A85
♣ 973
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 8 Angel733 - Ava2018 650   100 0 4+1 by S Lead 8
4 Irene Delahunty - Lee Collier 6 Judy Lewis - Liz Crockford 170   66.67 33.33 3+1 by S Lead 8
5 Cindy Middleton - Frances Williams 2 Aileen Neilan - Martin Neilan   140 16.67 83.33 2+1 by W Lead K
3 Ian Haston - Julie Milewski 1 Mike Baker - Steve Jarvis   140 16.67 83.33 3= by W Lead K

Board

13

♠ 6
♥ 10973
♦ K63
♣ KJ632
7
10 8
15
Aileen Neilan
Martin Neilan
 
♠ K1054
♥ Q864
♦ AJ5
♣ 95
♠ AQ832
♥ 2
♦ Q972
♣ 1074
par:-140.3♠ (E)
 NT
N  9  5  9  4  7
S  9  5  9  4  7
E  4  7  4  9  6
W  4  7  4  9  6
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ J97
♥ AKJ5
♦ 1084
♣ AQ8
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
5 Cindy Middleton - Frances Williams 6 Judy Lewis - Liz Crockford 150   100 0 1NT+2 by S Lead T
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 2 Aileen Neilan - Martin Neilan 100   66.67 33.33 4-1 by W Lead 3
3 Ian Haston - Julie Milewski 4 Irene Delahunty - Lee Collier 90   33.33 66.67 1NT= by S Lead 4
8 Angel733 - Ava2018 1 Mike Baker - Steve Jarvis   730 0 100 3X= by E Lead A

Board

14

♠ A10984
♥ 9
♦ Q9872
♣ AK
13
13 7
7
Mike Baker
Steve Jarvis
 
♠ KQ65
♥ AQ7
♦ J5
♣ J753
♠ J72
♥ KJ8632
♦ 64
♣ Q2
par:920.6♦ (N)
 NT
N  812  5  8  7
S  812  5  8  7
E  4  1  6  4  5
W  4  1  6  4  5
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ 3
♥ 1054
♦ AK103
♣ 109864
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
8 Angel733 - Ava2018 1 Mike Baker - Steve Jarvis 150   100 0 4+1 by N Lead 6
5 Cindy Middleton - Frances Williams 6 Judy Lewis - Liz Crockford 100   66.67 33.33 3-2 by E Lead 3
3 Ian Haston - Julie Milewski 4 Irene Delahunty - Lee Collier   100 33.33 66.67 4-2 by N Lead 6
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 2 Aileen Neilan - Martin Neilan   140 0 100 2+1 by E Lead A

Board

15

♠ K10
♥ AQ92
♦ 10754
♣ 753
9
1 9
21
Mike Baker
Steve Jarvis
 
♠ 8752
♥ J1087654
♦ 9
♣ 6
♠ J9643

♦ KQJ86
♣ Q104
par:1100.7♠X-5 (E)
 NT
N12  9  8  512
S12  9  8  412
E  1  4  5  8  1
W  1  4  5  8  1
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ AQ
♥ K3
♦ A32
♣ AKJ982
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
3 Ian Haston - Julie Milewski 4 Irene Delahunty - Lee Collier 720   100 0 3NT+4 by S Lead J
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 2 Aileen Neilan - Martin Neilan   100 33.33 66.67 3NT-1 by S Lead 9
5 Cindy Middleton - Frances Williams 6 Judy Lewis - Liz Crockford   100 33.33 66.67 6NT-1 by S Lead 4
8 Angel733 - Ava2018 1 Mike Baker - Steve Jarvis   100 33.33 66.67 5-1 by S Lead 9

Board

16

♠ KQ42
♥ 4
♦ 874
♣ K10432
8
9 9
14
Mike Baker
Steve Jarvis
 
♠ 6
♥ A1097
♦ K652
♣ Q765
♠ J3
♥ Q8632
♦ AJ109
♣ J8
par:420.4♠ (N)
 NT
N  8  4  410  8
S  8  4  410  8
E  5  9  8  2  5
W  5  9  8  2  5
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ A109875
♥ KJ5
♦ Q3
♣ A9
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
2 Aileen Neilan - Martin Neilan 6 Judy Lewis - Liz Crockford 450   100 0 4+1 by S Lead 7
5 Cindy Middleton - Frances Williams 3 Ian Haston - Julie Milewski 420   33.33 66.67 4= by S Lead 2
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 1 Mike Baker - Steve Jarvis 420   33.33 66.67 4= by S Lead 6
8 Angel733 - Ava2018 4 Irene Delahunty - Lee Collier 420   33.33 66.67 4= by S Lead 2

Board

17

♠ A4
♥ AJ10
♦ Q87
♣ AJ1096
16
8 8
8
Mike Baker
Steve Jarvis
 
♠ K1076
♥ 7632
♦ AJ1062
♠ QJ32
♥ KQ85
♦ 95
♣ 753
par:-100.3NTX-1 (N)
 NT
N  9  6  3  4  8
S  9  6  3  4  8
E  4  7  9  9  5
W  4  7  9  9  5
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ 985
♥ 94
♦ K43
♣ KQ842
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
2 Aileen Neilan - Martin Neilan 6 Judy Lewis - Liz Crockford 150   100 0 1NT+2 by N Lead 5
5 Cindy Middleton - Frances Williams 3 Ian Haston - Julie Milewski 120   66.67 33.33 1NT+1 by N Lead 2
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 1 Mike Baker - Steve Jarvis   50 33.33 66.67 4-1 by N Lead 9
8 Angel733 - Ava2018 4 Irene Delahunty - Lee Collier   140 0 100 3= by E Lead 4

Board

18

♠ 4
♥ 106532
♦ 63
♣ Q7632
2
14 9
15
Mike Baker
Steve Jarvis
 
♠ Q10832
♥ K84
♦ AKQ109
♠ A765
♥ QJ9
♦ J84
♣ J98
par:-450.4♠+1 (E)
 NT
N  9  2  5  2  6
S  9  2  6  2  6
E  411  611  6
W  411  611  6
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ KJ9
♥ A7
♦ 752
♣ AK1054
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
2 Aileen Neilan - Martin Neilan 6 Judy Lewis - Liz Crockford   200 83.33 16.67 2+3 by W Lead 6
5 Cindy Middleton - Frances Williams 3 Ian Haston - Julie Milewski   200 83.33 16.67 2+3 by W Lead 6
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 1 Mike Baker - Steve Jarvis   450 33.33 66.67 4+1 by W Lead Q
8 Angel733 - Ava2018 4 Irene Delahunty - Lee Collier   500 0 100 5X-2 by S Lead A

Board

19

♠ A863
♥ K107
♦ Q10
♣ Q642
11
14 4
11
Mike Baker
Steve Jarvis
 
♠ 94
♥ QJ9
♦ AK742
♣ KJ8
♠ QJ1052
♥ 653
♦ J83
♣ 103
par:110.2♣+1 (N)
 NT
N  9  6  8  6  7
S  9  6  8  6  7
E  4  7  5  7  6
W  4  7  5  7  6
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ K7
♥ A842
♦ 965
♣ A975
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
1 Mike Baker - Steve Jarvis 4 Irene Delahunty - Lee Collier   50 83.33 16.67 2NT-1 by S Lead 4
2 Aileen Neilan - Martin Neilan 3 Ian Haston - Julie Milewski   50 83.33 16.67 2-1 by S Lead A
8 Angel733 - Ava2018 5 Cindy Middleton - Frances Williams   90 33.33 66.67 1NT= by W Lead 2
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 6 Judy Lewis - Liz Crockford   110 0 100 2= by W Lead 2

Board

20

♠ Q109873
♥ 942
♦ Q76
♣ 9
4
11 12
13
Mike Baker
Steve Jarvis
 
♠ J2
♥ K1083
♦ K52
♣ KJ32
♠ K54
♥ QJ65
♦ 8
♣ AQ754
par:110.3♦ (S)
 NT
N  4  8  3  8  4
S  4  9  3  8  4
E  9  4  8  5  6
W  9  4  8  5  6
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ A6
♥ A7
♦ AJ10943
♣ 1086
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
8 Angel733 - Ava2018 5 Cindy Middleton - Frances Williams 130   100 0 2+2 by S Lead J
2 Aileen Neilan - Martin Neilan 3 Ian Haston - Julie Milewski   100 66.67 33.33 3-1 by N Lead 8
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 6 Judy Lewis - Liz Crockford   170 33.33 66.67 3+1 by W Lead Q
1 Mike Baker - Steve Jarvis 4 Irene Delahunty - Lee Collier   620 0 100 4= by E Lead A

Board

21

♠ QJ32
♥ 1032
♦ K7
♣ J1072
7
17 3
13
Mike Baker
Steve Jarvis
 
♠ AK65
♥ AKQ84
♦ J86
♣ 5
♠ 104
♥ J975
♦ 1042
♣ Q964
par:-140.3♥ (E)
 NT
N  9  8  4  7  6
S  9  8  4  7  6
E  4  3  9  5  5
W  4  3  9  5  4
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ 987
♥ 6
♦ AQ953
♣ AK83
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
1 Mike Baker - Steve Jarvis 4 Irene Delahunty - Lee Collier 100   100 0 4-2 by W Lead K
7 Anne Dalziel - Liz Richardson 6 Judy Lewis - Liz Crockford 50   66.67 33.33 3-1 by W Lead K
8 Angel733 - Ava2018 5 Cindy Middleton - Frances Williams   140 33.33 66.67 3= by W Lead K
2 Aileen Neilan - Martin Neilan 3 Ian Haston - Julie Milewski   420 0 100 4= by E Lead A

PodioProgressivo not implemented for mySql

 • Progressive Podium for game:2022-07-29 #41444 Pembroke Bridge Club Duplicate
 •  
  BoardN Codice1 Player1 Codice2 Player2
  21 Le Boffin   Mike Baker stevesj   Steve Jarvis

  PodioProgressivo not implemented for mySql

 • Progressive Podium (with average) for game:2022-07-29 #41444 Pembroke Bridge Club Duplicate
 •  
  BoardN Codice1 Player1 Codice2 Player2